Rekisteriseloste – Helsinki Air Shuttle Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10§, tarkistettu: 5.8.2018

1. Rekisteripitäjä

Helsinki Air Shuttle Oy
Robert Huberin tie 2 A 28 B,
01510 Vantaa
Puhelin 0600 – 555 555
Sähköposti: sales@airporttaxi.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veli-Matti Autio
Robert Huberin tie 2 A 28 B,
01510 Vantaa
Puhelin 0600 – 555 555
Sähköposti: sales@airporttaxi.fi

3. Rekisterin nimi Helsinki Air Shuttle Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkopitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Helsinki Air Shuttle Oy:n asiakastietojen ylläpitämien asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Helsinki Air Shuttle Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Helsinki Air Shuttle Oy:n omissa rekistereissä kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa tiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Helsinki Air Shuttle Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Helsinki Air Shuttle Oy:n on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Helsinki Air Shuttle Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse sales@airporttaxi.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tiedot:

rekisterinpitäjän oman toiminnan tuloksena

asiakkaan itse syöttäminä Helsinki Air Shuttle Oy:n eri verkkopalveluissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Helsinki Air Shuttle Oy:n käytössä, paitsi Helsinki Air Shuttle Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntuottajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Helsinki Air Shuttle Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Helsinki Air Shuttle Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Helsinki Air Shuttle Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä käyttöoikeuksia järjestelmiin. Rekisteri sijaitsee Helsinki Air Shuttle Oy:n salasanalla suojatulla palvelimella.